Categories
Genel

SPK’dan emeklilik yatırım fonları yönetmeliğinde değişiklik

SPK’nın Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine Ait Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, yönetmelikte, emeklilik yatırım fonları portföy idaresine ait esasların belirlendiği kısımda nokta alan unsurlardan biri değiştirildi.

İlgili husustaki değişiklik kapsamında, Kaynak ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, fonların performansının kıymetlendirilmesi ile bu değerlendirmeler sonucunda portföy başkanlarına uygulanacak teşvik ve önleme ait yöntem ve esasları belirlemeye SPK yetkili kılındı.

Laf konusu unsur, 13 Mart 2013’te yayımlanan yönetmelikte, “Kurul, yıllık net getirisi ilişkin olduğu fon öbeğinin yıllık ortalama net getirisinin altında kalan fonların idaresinin belirlenecek kriterler çerçevesinde farklı portföy idare şirketlerine devrini talep edebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ait tarz ve esaslar, Kaynak Müsteşarlığının görüşü alınarak Konseyce belirlenir.” biçiminde taraf alıyordu.