Categories
Genel

Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye umumunda 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Şubat devrinde geçen yılın tıpkı devrine nazaran 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişi oldu. İşsizlik orantısı 4,1 puanlık artış ile %14,7 seviyesinde gerçekleşti. Tıpkı devirde; tarım dışı işsizlik nispeti 4,4 puanlık artış ile %16,9 olarak varsayım edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik nispeti 7,1 puanlık artış ile %26,1 olurken,15-64 yaş öbeğinde bu nispet 4,1 puanlık artış ile %15,0 olarak gerçekleşti. 

İstihdam nispeti %44,8 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Şubat periyodunda, bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran 811 bin kişi azalarak 27 milyon 355 bin kişi, istihdam orantısı ise 1,8 puanlık azalış ile %44,8 oldu.

Bu periyotta, tarım kesiminde çalışan sayısı 296 bin, tarım dışı kesimlerde çalışan sayısı 514 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %17,1’i tarım, %19,7’si sanayi, %5,4’ü inşaat, %57,7’si ise hizmet bölümünde bölge aldı. Evvelki yılın tıpkı periyodu ile karşılaştırıldığında tarım kesiminin istihdam edilenler içindeki hakkı 0,6 puan, sanayi dalının istihdam edilenler içindeki hakkı 0,3 puan, inşaat kesiminin üleşi 1,6 puan azalırken, hizmet dalının hissesi 2,4 puan arttı.

İşgücüne katılma orantısı %52,5 olarak gerçekleşti

İşgücü 2019 yılı Şubat periyodunda bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran 564 bin kişi artarak 32 milyon 84 bin kişi, işgücüne katılma nispeti ise 0,3 puanlık artış ile  %52,5 olarak gerçekleşti. Tıpkı periyotlar için yapılan kıyaslamalara nazaran; erkeklerde işgücüne katılma orantısı 0,1 puanlık azalış ile %71,4, hatunlarda ise 0,7 puanlık artışla %34,0 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların nispeti %33,5 olarak gerçekleşti

Şubat 2019 devrinde rastgele bir toplumsal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların orantısı, bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran 1,3 puan artarak %33,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı kesimde kayıt dışı çalışanların nispeti ise bir evvelki yılın tıpkı devrine nazaran 1,1 puan artarak %22,8 oldu. 

Kamu istihdamı %21,6 arttı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın derlediği donelere nazaran, 2019 yılı I. devrinde yekun kamu istihdamı 2018 yılının birebir periyoduna nazaran %21,6 nispetinde artarak 4 milyon 517 bin kişi oldu. Bu artışta, daha evvel kamu istihdamında mahal almayan taşeronların kamu çalışanı statüsüne (sürekli işçi) geçmesi tesirli oldu.

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdam nispeti %46,0, işsizlik nispeti %13,6 oldu

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdam bir evvelki periyoda nazaran 68 bin kişi artarak 28 milyon 85 bin kişi olarak varsayım edildi. İstihdam orantısı 0,1 puan artarak %46,0 oldu.

Mevsim tesirinden arındırılmış işsiz sayısı bir evvelki periyoda nazaran 113 bin kişi artarak 4 milyon 417 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik nispeti 0,3 puan artarak %13,6 oldu.

Mevsim tesirinden arındırılmış işgücüne katılma orantısı 0,2 puan artarak %53,2 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete nazaran istihdam edilenlerin sayısı, tarım dalında 23 bin, sanayi bölümünde 4 bin, inşaat kolunda 14 bin kişi azalırken, hizmet kolunda 108 bin kişi arttı.

Categories
Genel

Bunu yapmak için kariyerini bıraktı! Talep patladı…

Muğla’nın Ula kazasına bağlı kırsal Yeşilçam Mahallesi’nde 2015 yılında evvel fideleri toprağa diken, iki yıl sonra da birinci eserini alan Aslı Aksoy, 2,5 dönüm ile başladığı kuşkonmaz üreticiliğini bugün kiraladığı 40 dönüm yerde sürdürüyor. Ünlü bir firmanın pazarlama müdüriyeti üzere kariyerli bir mesleği bırakıp, ayaklarına çizmeyi giydi, başına yazmasını takarak tarlaya inen Aslı Aksoy, toprakla uğraşmaktan son radde mutlu.

Dönümde 750 kilo eser

Türkiye’de şimdi tanınmayan kuşkonmazın her geçen gün tanınırlığının artması nedeniyle üretimin de her geçen arttığını söyleyen ODTÜ’lü kuşkonmaz üreticisi Aslı Aksoy, dönüm başı 750 kilo eser aldıklarını söylerken, toptan satışlarda kilosunu 25-30 liradan, perakende satışını ise 40 liradan sattıklarını belirtti.

Türkiye’nin 2. büyük kuşkonmaz üretim sahası

2015 yılında 20 dönümde birinci büyük kuşkonmaz ticari sahasını kurduğunu belirten Aslı Aksoy, “2017 yılında birinci hasadımızı aldık. 2018-2019 üçüncü hasat yılındayız birebir arazi içerisinde. 2016 yılında bir 20 dönüm daha ek ederek üretim yerlerimizi yekun 40 dönüm yere ulaştık. Şu anda büyüklük olarak Türkiye’nin 2. büyük kuşkonmaz üretim yerinde bulunuyoruz” dedi.

Üretimin yüzde 10’u ihracata

Türkiye pazarının her geçen yıl büyüdüğünü, üretimin yüzde 10’unu ise Hollanda, Romanya ve Almanya‘ya ihracat yaptıklarını söyleyen Aslı Aksoy, “Ürettiğimiz kuşkonmaz Türkiye’de her geçen sene daha da artan bir kitle ile buluşmaya başladı. Kuşkonmaz sıhhat üzerine çok daha ziyade bilinir hale geldikçe korkunç lezzeti ile sofralarımızda daha çok yan almaya başladı. Her sene yüzde 30-40 büyüyen bir Türkiye pazarı kelam konusu. Bunun dışında erkenci üretim avantajını yakalamış olduğumuz Muğla tarlasındaki üretim ile Eskişehir üretimleri ile birlikte hareket ederek ihracata da eser göndermeye başladık. Almanya, Romanya, Hollanda’ya üretimimizin yaklaşık yüzde 5-10 nispetindeki ölçüsünü ihracata yönlendiriyoruz” diye konuştu.

Maksat organik tarım

Âlâ tarım pratikleri sertifikası aldığını da belirten Aksoy, “Sürdürülebilir tarım için, etraf ile dost, kişiye değerli, hayvana değerli, bir üretim için kayıt altı bir tarım sistemi kurmak için çok manalı bir pratik. Biz bu formda faaliyetlerimizi sürdürürken şahsi olarak inancım ilaç ismini verdiğimiz aslında özünde zehir olan tatbikleri da yapmamak ismine toprağımızın nesiller uzunluğu beslenecek olan gelecek nesillere aktarabilmek için kimyasal gübreyi büsbütün bırakarak organik tarıma başladık. Artık tarlamızda hiçbir halde kimyasal gübre ve ilaç tasarrufu yapmıyoruz. Âlâ tarımdan organik tarıma yanlışsız muhite, kişiye, tabiat ile dost bir üretim modelini uyguluyoruz” dedi.

Categories
Genel

Et piyasasının düzenlenmesine ait karar

Et Piyasasının Düzenlenmesine Ait Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak’tan makbul olmak üzere yürürlüğe girdi.

Karar, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine ek sağlamak, besiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında bu yıl için et piyasasının düzenlenmesi hedefiyle çıkarıldı.

ESK’nin, et fiyatlarındaki istikrarın üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek hedefiyle yaptığı alım-satımlar neticesinde oluşacak fark, kurum tarafından hazırlanacak icmal karşılığında, 2019 yılı ziraî destekleme bütçesinden karşılanacak.

Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli olan en çokça 150 milyon liralık menşe, Tarım ve Orman Bakanlığının 2019 yılı ziraî destekleme bütçesinden ayrılacak.

Bakanlık, ödemelerde gereksinim duyulacak dokümanları belirlemeye ve değiştirmeye, ödemeye esas kararın yürütülmesine ait gayrı düzenlemeleri yapmaya, tatbik esaslarını belirlemeye, Ziraat Bankası ve gayrı kamu kurum ve kuruluşlarla protokol yapmaya yetkili olacak.

Bildiri de çıkarılacak

Destekleme ödemeleri, bildirimle belirlenen iş ve süreçlerin yapılmasının akabinde ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda Ziraat Bankası AŞ Umumi Müdüriyetine iletilmesiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli menşenin bankaya aktarılmasından sonra yapılacak.

Ödemeler için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanacak. Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak Ziraat Bankası AŞ Umumi Müdüriyetine hizmetlerinden ötürü, ödenen fiyatın yüzde 0,2’si komite olarak başkaca ödenecek.

Karar uyarınca yapılacak ödeme, ESK tarafından oluşturulacak icmal karşılığında, ziraî destekleme bütçesi ödeneğinden ESK’ye aktarılacak.

Kararın uygulanmasına ait tarz ve esaslar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak bildirimle belirlenecek.

 

Categories
Genel

Tanesi 30 lira! Kapış kapış satılıyor…

Antalya’nın Gazipaşa kazasında 4 gün sürecek fuar 79 kesim temsilcisinin iştirakiyle başladı. Fuarı düzenleyen Gazipaşa Tarım, Kültür, Turizm, Eğitim ve Yardım Derneği Lideri Hüsnü Doğan, iştirakçiler hakkında malumat verdi ve tüm iştirakçilere teşekkür etti. Gazipaşa Belediye Lideri Mehmet Ali Yılmaz üreticinin her hengam yanında olduklarını ve kendilerine destek olacaklarını söylerken merasime katılan Antalya Büyükşehir Belediye Yöneticisi Muhittin Böcek de Gazipaşa kazasının tarımdaki kıymetine değinerek üreticiye yanlarında olduğu bildirisi verdi.

Son olarak konuşan Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar ise “Gazipaşa’mız memleketin kıymetli tarım merkezlerinden biri olma yolunda çok süratli adımlar atmaya başladı. 2018 olgularına nazaran kazamızda 518 bin 142 ton ziraî üretim yapılmış ve bu üretimden ötürü kaza ekonomimize 1 milyarın üzerinde ekonomik bir ek sağlamıştır. Kaza ekonomizme büyük ek yaptığını düşündüğüm tarım fuarının ortamımıza iyi olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Türkiye olarak Avrupa’ya daha yakınız ve kısmında mango ihraç edebiliriz”

Fuarın beğenilen stantlarından olan mango standı üretici ve ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği stantların başında konum aldı. Tanesi 5 euro’dan satılan mangoya Avrupa devletlerinin büyük ilgi gösterdiğini belirten fidan üreticisi Mustafa Ezici, Gazipaşa ikliminin mango üretimi için çok müsait olduğunu söyledi.

Mango üretimine 7 sene evvel başladıklarını lisana getiren Ezici, “Önce denemeler yaptık. 3 sene evvel de mango fidanı yetiştiriciliğine girdik. Gazipaşa’da 4-5 bin meyve veren mango ağaçları var. Ve bunlar her sene meyve veriyor. Bu eser Türkiye ile birebir yörüngede olan İspanya’da yetişiyor. Biz de devletimizde Datça’dan Hatay’a kadar bu meyveyi üretebiliriz. Avrupa Birliğine kolunda mango ihraç edebiliriz. Ağustos ayından Aralık ayına kadar kısmında mangonun tane fiyatı 5 euro’dan satılıyor. Avrupa Birliği 600 bin ton mango ithalatı yapıyor. Biz Türkiye olarak Avrupa’ya daha yakınız ve kısmında mango ihraç edebiliriz. Elimizde Türkiye’ye yetecek kadar fidemiz hazır bulunuyor. 3 yaşında bir mango fidanını ektiğimiz hengam 1 sene sonra yaklaşık 30 tane mango alabilirsiniz. 10 dönümlük yere ektiğiniz mango 5-6 yıl sonra 30 ton mango veriyor size. Bu da çiftçiyi ihya eder” dedi.

Türk iktisadına ek sağlayacak bu eserin çok lezzetli olduğunu belirten Ezici, mango fidanlarına ilginin ağır olduğunu söyledi. Ezici, “Yurt dışında buna kral meyvesi deniliyor. Maksadımız bu eserin ithalatını engellemek. Hem Türk çiftçisi para kazanacak hem de Türk halkı çok lezzetli ve sağlıklı bir meyve tüketecek. Bunun öncülüğünü yaptık. Çiftçilerimiz şu anda alıp ekiyorlar. Gösterilen ilgiden çok mutluyuz. Üretimi çok kolay olan bu eseri haftada 2 defa sulamanız ehil ve külliyen organik bir meyvedir” diye konuştu.

Categories
Genel

Borsa günün birinci yarısında geriledi

Günün birinci yarısında BIST 100 endeksi, evvelki kapanışa nazaran 1.214,26 puan azalırken, yekun süreç hacmi 2,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Birinci yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,44, holding endeksi yüzde 0,61 kıymet kaybetti. Kesim endeksleri arasında en çokça kazandıran yüzde 0,26 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 4,39 turizm oldu.

Global piyasalarda azalan risk iştahı ve bedel kazanan döviz kurlarının tesiriyle 96.768,90 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen reaksiyon alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günün birinci yarısında 97.000 puanın derhal altında dengelendi.

Analistler, öğlenden sonra ABD imalat sanayi Satınalma Başkanları Endeksi (PMI) ve perakende satış olgularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç, 96.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.